Διάγραμμα Ladder


 Το ladder diagram, είναι μια πολύ δημοφιλής γλώσσα γραφικού προγραμματισμού στους προγραμματιζόμενους ελεγκτές επειδή βασίζεται σε κλασικά σχήματα ηλεκτρικού ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο, με τις γνώσεις που έχει κάθε ηλεκτρολόγος τεχνικός ή μηχανικός, είναι πολύ εύκολο να προσαρμοστεί στον προγραμματισμό σε αυτού του είδους τη γλώσσα.

Το Ladder είναι μία από τις διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού για προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) που έχουν τυποποιηθεί με το IEC 61131-3.

 Στο Ladder, η ισχύς κινείται από αριστερά προς τα δεξιά αντί για πάνω και κάτω όπως στα ηλεκτρικά σχηματικά. Σε ένα τυπικό κύκλωμα, οι επαφές εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά και ένα πηνίο στη δεξιά πλευρά.

 Η λογική ελέγχου που αντιπροσωπεύει αυτό το κύκλωμα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα λογικό συμπέρασμα που έχει τη λογική επαφής ως προηγούμενο και το πηνίο ως οριστικό.

Για να προγραμματίσετε ένα PLC με Ladder, εκτός από την εξοικείωση με τους κανόνες των κυκλωμάτων μεταγωγής (ονομάζεται επίσης Contact Logic), είναι απαραίτητο να γνωρίζετε καθένα από τα στοιχεία που συνθέτουν αυτήν τη γλώσσα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επαγγελματικές Άδειες Ηλεκτρολόγων

Βασικές λογικές πράξεις λογικές πύλες