Βασικά σύμβολα λογικής Ladder

 

  • Κανονικά ανοιχτή επαφή (E1): εάν η συσχετισμένη μεταβλητή E1 είναι '0', η επαφή παραμένει ανοιχτή και εάν είναι '1' είναι κλειστή.
  • Κανονικά κλειστή επαφή (E2): εάν η συσχετισμένη μεταβλητή E1 είναι '1', η επαφή παραμένει ανοιχτή και εάν είναι '0' κλείνει.
  • Έξοδος, πηνίο ή ρελέ (S1): η σχετική μεταβλητή S1 θα λάβει την τιμή της μεταβλητής (ή του συνδυασμού μεταβλητών) που βρίσκεται στην είσοδό της (σημείο σύνδεσης στην αριστερή πλευρά). Μπορεί επίσης να κλειδωθεί ή να ξεκλειδωθεί, υποδεικνύοντάς το με S ή R όπως υποδεικνύεται στις περιπτώσεις S2 και S3.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επαγγελματικές Άδειες Ηλεκτρολόγων

Βασικές λογικές πράξεις λογικές πύλες